FoV har arbetat med att underlätta fiskars förflyttning upp- och nedströms olika vandringshinder. För varje fiskart och förhållande gäller det att kunna anpassa lösningarna efter just de aktuella förhållandena. Vi har därför jobbat med både naturlika och tekniska lösningar.