Fisk och Vattenvård (FoV) har funnits sedan 1991 och har utmärkt sig genom kvalitets- och leveranssäkerhet, kundanpassning och kundnytta, nytänkande och uppfinnings¬rikedom. Vår strävan är att ständigt ligga i teknisk och vetenskaplig framkant.


FoV arbetar i huvudsak inom områdena vattendrag, sjöar och kustekosystem. Vi är helt självständiga och fristående, inte knutna till förening eller kedja. Vi kan därför vara så specialiserade eller breda, små eller stora som projekt och kund har nytta av. Vi kan anpassa gruppen företag efter varje enskilt projekts behov. Genom utvecklat samarbete med ledande företag inom olika expertområden kan vi alltid anpassa produkter och tjänster utifrån aktuella behov.

Vi har under årens lopp haft möjlighet att hjälpa en stor mängd olika kunder. För att bara ta några aktuella exempel: SCA, Akzo Nobel, GANSCA, Gränsfors Bruk AB och Brännebro Kraft AB.

Förutom vatten- och fiskrelaterade miljöfrågor arbetar vi med utveckling och produktion av anpassade redskap och utrustningar.

Fisk och Vattenvård har kontor i Timrå

Köpenhamnsvägen 8
861 45 FAGERVIK

Erik Sjölander kontaktas direkt via erik@fiskochvattenvard.se eller 070-62 82 110