Vi utvecklat produkter både för att visa vattenmiljöer och för att hantera provtagningar. Här redovisas endast ett litet antal av de produkter vi tagit fram. Vi hjälper er gärna med utveckling av nya produkter.

Vi har konstruerat, byggt och inrett ett flertal utställnings¬akvarier för att kunna visa olika ekosystem såväl för rinnande som stillastående vatten, sött eller brackt.

Vi har även byggt recirkulerande strömakvarium för kontorsmiljöer.

Under några år har vi utvecklat, konstruerat, byggt och placerat ut fiskfällor baserade på varje projekts speciella krav och önskemål. Under de senaste åren har vi levererat fällor till alltifrån fiskvägar till 20 m breda vattendrag. I samtliga fall har all vandrande fisk av definierade storlekar fångats.

För att kunna fånga vuxna flodnejonögon, öringungar (<2+), stensimpa, smålake m.m. har vi utvecklat en sk. Nättingfälla.

För att kunna studera sedimentation och biologiska effekter av det har vi utvecklat och tillverkat Rubinburkar.

För information om priser, leveransvillkor och annat så kontakta oss info@fiskochvattenvard.se