FoV har arbetat med de flesta delarna av biologisk och kemisk provtagning i och av vatten och dess organismer. Vi har upprättat, genomfört och redovisat kontrollprogram, initierat och lett samrådsgrupper, utfört periodiska besiktningar m.m. Vi kan enkelt utveckla metoder utifrån varje förhållande och kundens önskemål eftersom vi inte har eget laboratorium eller egen stor personalstab som ska hållas med arbetsuppgifter.

Vi utför elfiske, provfiske, bottenfaunaprovtagning, metaller-i-vattenmossa m.m. För kvantitativa elfisken har vi även utarbetat en kvalitetssäkringsrutin, som visat sig fungera bra tillsammans med mätaren vi utvecklat.

Vi har en lång tradition av medverkan i vattenmål och miljömål. Vi har i egenskap av ”expert” företrätt både sökande- och kärandesidan, så länge det har varit till det bästa för fiskarna och miljön. Vi har även utfört olika omfattande miljökonsekvensutredningar (MKB) för att ligga i nivå med eventuell miljöpåverkan.

Vi har jobbat en hel del med vattenrestaureringar, med tonvikt på rinnande vatten

För att kunna fullfölja vår vilja och uppdragsgivares förväntningar så har vi skaffat oss en mängd kompletterande redskap och metoder. Vi har t.ex. certifierade dykare med erfarenhet av dykning under sommar såväl som vinter, tropiska vatten såväl som vårfloder i Sverige. Dykning har vi hittills använt för undersökningar vid brobyggnationer, MKB för vattenmål, inventeringar och i samband med kassodlingar. Det finns säkert fler områden kvar inom denna genre.

Förutom flera fullständiga uppsättningar av utrustningar för dykning och elfiske, så har vi en hel del annan fältutrustning. Vi har bl.a. digital syrgasmätare för att snabbt och enkelt kunna hitta temperatursprångskikt och syrgasförhållanden ner till 40 m.