Fisk och Vattenvård (FoV) har funnits sedan 1991 och har utmärkt sig genom kvalitets- och leveranssäkerhet, kundanpassning och kundnytta, nytänkande och uppfinnings¬rikedom. Vår strävan är att ständigt ligga i teknisk och vetenskaplig framkant.

Läs mer om företaget