"Fiskarnas advokat?"

Anpassa lösningar för varje fiskart och förhållande.

Projekt

I alla projekt vi leder eller deltar strävar vi efter en helhetssyn, även om vi i första hand strävar efter fiskens perspektiv. Detta har inneburit att vi t.o.m. kallats ”fiskens advokat”….

Produkter

Vi utvecklat produkter både för att visa vattenmiljöer och för att hantera provtagningar. Här redovisas endast ett litet antal av de produkter vi tagit fram….

Tjänster

FoV har arbetat med de flesta delarna av biologisk och kemisk provtagning i och av vatten och dess organismer. men det kan även handla om prövningar…

Utställningsakvarier

Vi har tillverkat och inrett utställningsakvarier i många olika storlekar. I första hand har de anpassats efter svenska förhållanden, med fiska, kräftor, musslor m.m.

Utställningsakvarier kan byggas i olika former och storlekar för att beskriva ”normala” nordiska förhållanden. Form och storlek avgörs individuellt. Konstruktionen bygger på att fiskarna ska trivas, men även på att det ska vara lättskött.

Nättingfällor

Vi har konstruerat och levererat ett 100-tal nättingfällor runt om i Sverige. Materialet är syrafast stål, vilket gör dem hållbara.

Nättingfällor kan naturligtvis fånga vuxna nejonögon, men även en mängd andra fiskar och kräftor. Det finns även en större variant för att fånga vuxen ål eller havsnejonöga

Läs mer på NRM

Fiskspärrar

Under de senaste åren har vi levererat fällor till alltifrån fiskvägar till 20 m breda vattendrag. I samtliga fall har all vandrande fisk av definierade storlekar fångats.

Fiskspärrar används för att spärra av ett helt vattendrag och kunna fånga all fisk som försöker vandra upp eller nedströms.

Vi har konstruerat och monterat fällor för att fånga vandrande fiskar i vattendrag. Det har gällt både i ”orörda” vattendrag och i olika former av faunapassager, såväl vid upp- som nedströmsvandring.

Referenser

Vi har utfört en mängd olika former av uppdrag åt mycket skiftande kunder under de 30 år vi varit verksamma. För att du ska få en riktig och aktuell uppfattning om vårt arbetssätt och vår kompetens, så är det enklast att vi lämnar lämpliga referenser till just din förfrågan. Hör av dig så får du referensobjekt och -kunder. 

Vilka är Fisk och vattenvård?

FoV arbetar i huvudsak inom områdena vattendrag, sjöar och kustekosystem. Vi är helt självständiga och fristående, inte knutna till förening eller kedja. Vi kan därför vara så specialiserade eller breda, små eller stora som projekt och kund har nytta av. Vi kan anpassa gruppen företag efter varje enskilt projekts behov. Genom utvecklat samarbete med ledande företag inom olika expertområden kan vi alltid anpassa produkter och tjänster utifrån aktuella behov.

Vilka är Fisk och vattenvård?

FoV arbetar i huvudsak inom områdena vattendrag, sjöar och kustekosystem. Vi är helt självständiga och fristående, inte knutna till förening eller kedja. Vi kan därför vara så specialiserade eller breda, små eller stora som projekt och kund har nytta av. Vi kan anpassa gruppen företag efter varje enskilt projekts behov. Genom utvecklat samarbete med ledande företag inom olika expertområden kan vi alltid anpassa produkter och tjänster utifrån aktuella behov.

Fisk & Vattenvård AB

Fisk & Vattenvård AB har funnits sedan 1991 och har utmärkt sig genom kvalitets- och leveranssäkerhet, kundanpassning och kundnytta, nytänkande och uppfinningsrikedom. Vår strävan är att ständigt ligga i teknisk och vetenskaplig framkant.

FoV arbetar i huvudsak inom områdena vattendrag, sjöar och kustekosystem. Vi är helt självständiga och fristående, inte knutna till någon förening eller kedja. Vi kan därför vara så specialiserade eller breda, små eller stora som projekt och kund har nytta av. Vi kan anpassa gruppen företag och samarbetspartners efter varje enskilt projekts behov. Genom utvecklat samarbete med ledande företag inom olika expertområden kan vi alltid anpassa produkter och tjänster utifrån aktuella behov.

Vi har under årens lopp haft möjlighet att hjälpa en stor mängd olika kunder. Det är alltifrån stora företag som t.ex. SCA till små kraftverksägare och fiskevårdsområdesföreningar. En hel del uppdrag har även utförts för myndigheter och kommuner runt om i Sverige.

 

Fisk & Vattenvård AB har kontor i Fagervik, Timrå kommun

Våra produkter

Utveckling av produkter sker ständigt, men i första hand för att uppdrag kräver specifika lösningar. Olika former av biologisk provtagning kräver sina egna anpassade lösningar. Vi erbjuder konstruktion, tillverkning (av underleverantörer) montering och funktionsgaranti.

Vi har tillverkat och inrett utställningsakvarier i många olika storlekar. I första hand har de anpassats efter svenska förhållanden, med fiska, kräftor, musslor m.m.

Vi har konstruerat och monterat fällor för att fånga vandrande fiskar i vattendrag. Det har gällt både i ”orörda” vattendrag och i olika former av faunapassager, såväl vid upp- som nedströmsvandring.

Både naturliga och tekniska faunapassager har vi skapat, men också bevisat deras funktion med hjälp av fällor.

Vi utför många former av tjänster i miljösammanhang. De flesta är direkt kopplade till vatten och dess organismer, men det kan även handla om prövningar i Mark- och Miljödomstolen eller stöd vid tillsyn av industriverksamhet.

Vanligt förekommande tjänster har under senare år varit:

 • Elfiske, både översiktliga och kvantitativa. Under senare år har ett 100-tal kvantitativa elfisken utförts i anslutning till vattenkraftverk, både på uppdrag åt kraftverksägare (t.ex. i Övre Säveån) och tillsynsmyndigheter (t.ex. Örebro)
 • Fiskeribiologiska undersökningar som underlag för miljöprövningar
 • Miljökonsekvensbeskrivningar för både vattenverksamhet och andra miljöprövningar
 • Kontrollprogram, både upprättande och genomförande, för både vattenverksamheter, deponier och industri
 • Mätning av syrgashalt i sjöar ner till 40 m

Vi utför vanligtvis uppdrag tillsammans med andra företag, vilka vanligtvis är små. Vi utför även en del uppdrag som underleverantörer åt de i Sverige förekommande teknikkonsultföretagen.

Vi utför många former av tjänster i miljösammanhang. De flesta är direkt kopplade till vatten och dess organismer, men det kan även handla om prövningar i Mark- och Miljödomstolen eller stöd vid tillsyn av industriverksamhet.

Vanligt förekommande tjänster har under senare år varit:

 • Elfiske, både översiktliga och kvantitativa. Under senare år har ett 100-tal kvantitativa elfisken utförts i anslutning till vattenkraftverk, både på uppdrag åt kraftverksägare (t.ex. i Övre Säveån) och tillsynsmyndigheter (t.ex. Örebro)
 • Fiskeribiologiska undersökningar som underlag för miljöprövningar
 • Miljökonsekvensbeskrivningar för både vattenverksamhet och andra miljöprövningar
 • Kontrollprogram, både upprättande och genomförande, för både vattenverksamheter, deponier och industri
 • Mätning av syrgashalt i sjöar ner till 40 m

Vi utför vanligtvis uppdrag tillsammans med andra företag, vilka vanligtvis är små. Vi utför även en del uppdrag som underleverantörer åt de i Sverige förekommande teknikkonsultföretagen.

Våra tjänster

Vi utför många former av tjänster i miljösammanhang. De flesta är direkt kopplade
till vatten och dess organismer, men det kan även handla om prövningar i Mark- och
Miljödomstolen eller stöd vid tillsyn av industriverksamhet.

Vanligt förekommande tjänster har under senare år varit:

 

 • Elfiske kan utföras i små och stora vattendrag, för att få en uppfattning och hela vattendrag eller för att kvantifiera och kunna följa upp fiskförekomster. Exempel från Länsstyrelsen i Örebro.
 • Provfiske med översiktsnät kan användas i både sjöar och kustområden
 • Portabel fallfälla används för att studera mobil epifauna, t.ex. för att avgöra grunda havsvikars biologiska värde och dess påverkan av olika aktiviteter

Vi utför vanligtvis uppdrag tillsammans med andra företag, vilka vanligtvis är små. Vi utför även en del uppdrag som underleverantörer åt de i Sverige förekommande teknikkonsultföretagen.

Våra projekt

I alla projekt vi leder eller deltar strävar vi efter en helhetssyn, även om vi i första hand strävar efter fiskens perspektiv. Detta har inneburit att vi t.o.m. kallats ”fiskens advokat”.

Genom ständig fortbildning ed bred och lång erfarenhet kan varje utredning och åtgärd speciellt anpassas utifrån aktuella behov.

Vi har deltagit som ledande part i större utredningsuppdrag, som t.ex. Övre och Nedre Ångermanälven samt Övre Säveån.

Fisk & Vattenvård AB

Fisk & Vattenvård AB har funnits sedan 1991 och har utmärkt sig genom kvalitets- och leveranssäkerhet, kundanpassning och kundnytta, nytänkande och uppfinningsrikedom. Vår strävan är att ständigt ligga i teknisk och vetenskaplig framkant.

FoV arbetar i huvudsak inom områdena vattendrag, sjöar och kustekosystem. Vi är helt självständiga och fristående, inte knutna till någon förening eller kedja. Vi kan därför vara så specialiserade eller breda, små eller stora som projekt och kund har nytta av. Vi kan anpassa gruppen företag och samarbetspartners efter varje enskilt projekts behov. Genom utvecklat samarbete med ledande företag inom olika expertområden kan vi alltid anpassa produkter och tjänster utifrån aktuella behov.

Vi har under årens lopp haft möjlighet att hjälpa en stor mängd olika kunder. Det är alltifrån stora företag som t.ex. SCA till små kraftverksägare och fiskevårdsområdesföreningar. En hel del uppdrag har även utförts för myndigheter och kommuner runt om i Sverige.

 

Fisk & Vattenvård AB har kontor i Fagervik, Timrå kommun